MIJN huisregels

Belangrijke informatie omtrent het COVID-19 virus!!
Als medisch contact beroep zijn wij als fysiotherapeut/manueeltherapeut uitgesloten van de lockdown. U kunt met uw pijnklachten gewoon bij uw fysiotherapeut/manueeltherapeut terecht voor behandeling.
Om uw en onze veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij u de volgende regels in acht te nemen.
• Kom indien mogelijk alleen.
• Blijf thuis indien u coronagerelateerde klachten heeft.
• Draag binnen in de praktijk te allen tijde een mondkapje.
• Houd voldoende afstand van andere personen in de wachtkamer en de oefenzaal.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
• Indien u gebruik maakt van de oefenzaal vragen wij u vriendelijk om de gebruikte oefenmaterialen en/of apparaten te desinfecteren.
• Onze oefenzaal is slechts voor een beperkt aantal personen tegelijk toegankelijk.
• Indien u door een medische conditie (bijv. COPD) geen mondkapje kunt dragen verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf aan ons kenbaar te maken.
Indien u vragen heeft over ons COVID-19 beleid kunt u met ons contact opnemen via 045-5721323 of u vult uw vraag in via ons contactformulier.

Legitimatie

Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeringspasje kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief kunnen overhandigen.

Intake

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake en onderzoek plaats dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen. De intake zal 60 minuten duren, gelieve hier rekening mee te houden bij het plannen van deze afspraak.

Afspraken rondom behandeling

  • Wij vragen u om uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
  • Ook is het verplicht om een eigen (schone) handdoek mee te nemen.
  • Wij vinden hygiëne erg belangrijk. Wij verwachten van u als patiënt dat u ook de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. 
  • Voor een behandeling dient u plaats te nemen in de wachtkamer. Aangezien wij met mensen werken, kan het soms voorkomen dat u enkele minuten moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
  • Wij stellen het op prijs als u het geluid van uw mobiele telefoon in de wachtruimte en behandelkamer uit zet .
  • Een goede basis voor een succesvolle behandelrelatie tussen therapeut en patiënt is eerlijkheid en openheid. Wij verwachten van u als patiënt dat u ons eerlijk en volledig informeert over uw gezondheidstoestand en dat u, nadat u toestemming hebt gegeven, zo goed al mogelijk meewerkt met het fysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling alsmede het opvolgen van adviezen (binnen redelijke grenzen)
  • U als patiënt mag van ons verwachten dat wij u juist informeren over uw klachten/diagnose, naar eer en geweten, binnen het domein van de fysiotherapeut. Voor aanvang van de behandeling zal uw therapeut het behandelplan met u doorspreken en eventuele vragen zo volledig en duidelijk mogelijk beantwoorden. U hebt te allen tijde het recht op het vragen van een second opinion en het inzien van uw eigen medisch dossier.

Vergoeding

De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.

Verhindering

Bent u verhinderd vragen wij u om uw afspraak geruime tijd van te voren te annuleren, doch minstens 24 uur van te voren. Indien u uw afspraak niet 24 uur voor aanvang van de behandeling heeft geannuleerd zijn wij genoodzaakt een No-Show tarief (via een particuliere factuur) à €30 in rekening te brengen. Deze kosten mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

Uw eigendommen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (bijv. brandweer, poltie, etc.) op te volgen.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk is niet toegestaan.

Omgang

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. 

Klachten

Indien u klachten hebt over een van onze medewerkers of het gedrag van een medepatiënt verzoeken wij u om dit met uw therapeut of een van onze medewerkers te bespreken of online ons klachten formulier in te vullen. Samen met u trachten wij dan tot een oplossing te komen voor uw klacht.

Privacyreglement

In de praktijk wordt een privacyverklaring gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de regels uit o.a. de AVG en de WBGO.

Beëindigen behandelovereenkomst

Mocht iemand de huisregels niet naleven, hebben wij het recht, om eenzijdig de behandelovereenkomst te beëindigen. Daarnaast hebben wij het recht om iemand de toegang tot ons praktijkpand te ontzeggen. 

Diefstal etc.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Communicatie
Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk cq bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Mobiele telefoon
We stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Wij verwachten van u dat u uw mobiel uitzet.

Huisdieren 
Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.